Sevgili RAB’de kardeşlerim, sevgili ZeROChA üyeleri ve severleri,

başkanımız Dr. Adnan Sert ve tüm yönetim Kurul arkadaşlarım adına, Pasakalya bayramını sizin ve ailelerinizin en içten dileklerimiz ile kutlarız. Bu bayramda Hristiyan dünyasının en önemli bayramını batı kilisesi Gregoryen takvimine göre, biz Doğu Kilisesi, jülyen takvimine göre kutlarız. Dolayısı ile Katolik ve protestan kardeşlerimiz İsa Mesih’in dirilişini geçen hafta, biz Ortodoks dünyası, bu hafta kutlamaktayız.

İsa Mesih’in çarmıha gerilişi ve 3 gün sonra dirilişi Hristiyan inancın temelidir. İsa Mesih günahlarımızın afedilmesi için çarmıha gerilmiş yani insanoğlu’nun işlediği günahların cezasını üstlenmiş ve bizim için bu ızdırapı çarmıhta çekmiştir.

İsa Mesih’in bize olan en önemli mesajı; birbirimizi afetmemizi ve sevmemizi buyurmuştur. İnsanlar arasında sevgiyi ve saygıyı her insana karşı, hangi din veya kökenden olursa olsun o insanı eşit olarak görmek ve komşumuzu kendimiz gibi sevmemiz gerekmektedir İsa Mesih’in bize buyurduğu gibi….

Son yıllarda Avrupa da hızla artan anisemitizm ve anti – islamı görebiliyoruz ancak bu çok endişe vericidir. İsrail ve Filistin savaşı nedeni ile tüm yahudileri bu hussusta sorumlu tutmak çok hatalı bir bakışaçısı olduğunu belirtmek isteriz. Ayrı olarakta islam karşıtı bir ideoloji ortaya çıktığını görüyoruz. Maalesef bütün müslümanları radikaller ile birlikte bir saymak yapabileceğimiz en büyük hataların birisi olabilmektedir. Demokrat ve liberal olan ve müslüman inancına mensup olan kişileri dışlarsak, radikallerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağımızı belirtmek isteriz. Dolayisiyla bizim gibi düşünen kişilere kucak açılmasının taraftarıyız ancak ölyle bölgelerimizde ve dünyada barış sağlanabilir.

Paskalya’nın kutlayışı elbet önemlidir. Ben ve Yönetim Kurul arkadaşlarım İsa Mesih’in Diriliş yortunu kiliselerimizde dua okuyarak kutlayacağız. Ortadoğu’da; Suriye, Irak ve Filistin’de savaşlar oldukça ve ülkemizde terör saldırıları oldukça ve bu durumda insanlar öldükçe bizde doğru dürüst kutlamalar mümkün maalesef olmayacaktır.

Dualarımız savaşların bittiği, Dünyada sınırların kalktığı insanoğlu’nun arzettiği yerde yaşaması, inançlar ve ırklar arasında kardeşlik ve toleransın yaygın olduğu ve geleceğimizin elele inşa ettiğimizi ve adeletin ölçümüzün olduğu bir gelecek için yanadır.
Hepinizin Diriliş bayramınızı kutlarız!

İsa Dirildi, Mesih Kam, Jesus ist Auferstanden!

Ferit Yuhanna Tekbaş